Regler og vejledning for brug af coronapas

Spændende indhold fra Sussie Enghøj Bruun
   

 

Her kan du læse mere om Coronasmitte – klik her

Læs mere under billedet

 

Her finder du råd og regler vedr. coronapasset, klik her

Læs mere under billedet

For borgere, som ikke kan anvende digitale Corona pas, gælder følgende:

– Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinepas) direkte via fysisk post.

Fra den 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccineret modtage passet, og der vil løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres.

Herudover etableres der hurtigst muligt en telefonservice, hvor alle færdigvaccinerede borgere kan få mulighed for at bestille et printet vaccinationspas.

– Dokumentation for negativ Corona test: Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på antigentest hos mange af de private udbydere, og det vil fremover blive stillet som krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation borgere, som ønsker det.

Der arbejdes desuden på en løsning med hensyn til svar på PCR-test.

– Derudover findes der en fuldmagtsløsning på  sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se og hente COVID-19 testpas.

Endvidere kan brugervejledning til første version af coronapasset findes her: Klik her

Ved spørgsmål om coronapasset kan der tages kontakt til Den myndighedsfælles Corona hotline på telefon 70 20 02 33.

Venlig hilsen
Sussie Enghøj Bruun
Leder af Aktivitesområdet
23 11 32 54
sussie.bruun@fredericia.dk