Sådan kan Tavlhøj genåbne d. 25. maj

Er du bruger eller frivillig? Se hvordan vi genåbner!
 

Forudsætning for at få adgang til Tavlhøj er fremvisning af enten

 • Gyldigt Coronapas
 • Negativ PCR- eller lyntest (ikke ældre end 72 timer)
 • Dokumentation for tidligere at være smittet med COVID-19(skal være foretaget indenfor de seneste 14-180 dage for at være gyldig dokumentation)
 • Endvidere er dokumentation for 1.vaccinestik afgivet mindst 14 dage før aktuel mødedag gyldig dokumentation.
 • Ovenstående krav gælder både brugere og frivillige.
 • Mobiltelefon og printet papirudgave kan bruges som dokumentation.

Hvem Tjekker dokumentation hos brugerne?

 • For ikke at lave flaskehalse ved indgangen, skal du som bruger/frivillig straks efter ankomst gå til bestemmelsesstedet/aktiviteten.
 • Ansvaret for at tjekke brugernes dokumentation ligger hos den enkelte tovholder, som har aktiviteten.
 • Når en brugers dokumentation er ”godkendt”, er man efterfølgende også godkendt til at bruge cafeen (uden igen at skulle kontrolleres)

Hvem tjekker de frivillige?

 • Det påhviler hver enkelt frivillig at være i besiddelse af gyldig dokumentation som nævnt ovenfor

Genåbningen gælder ikke

 • Selvtræning i motions lokalet.
 • For selvtræning arbejder vi på en løsning med hold træning.

Nyttig viden

 • Der hænger skilte med max antal, der må være i de enkelte lokaler, det er lidt ændret i nogle lokaler i forhold til tidligere.
 • Alt i huset er kun muligt med gyldig dokumentation som ovenfor beskrevet. Uden gyldig dokumentation vil du blive bedt om at forlade huset.
 • Husk mundbind hver gang du færdes rundt i huset, også når du skal på toilet.