Lokale oversigt

Vi har mange lokaler på Tavlhøj – se max. antal personer i lokalet  –
tallene i parentes gælder indtil videre grundet Corona restriktioner

Store sal

Opstilling ved borde
Max. 100 pers. (30)
AV udstyr

Lille sal

Opstilling ved borde
Max. 30 pers. (10)

Havestuen

Opstilling ved borde el. stole

Mødelokale

Opstilling ved borde el. stole

Cafeen lokale

Cafeen

Motion og fitness

Vævestuen

Håndarbejde

EDB lokalet

Spillebulen